Familierecht​

Bijzondere curator

Kinderen zijn een kwetsbare groep voor wiens juridische bescherming specifieke kennis nodig is. De rechtbank kan voor een kind een bijzondere curator aanstellen. Een bijzondere curator is een advocaat van het kind, die puur de belangen van het kind in en buiten een procedure vertegenwoordigt. Mr. Chantal van Olst behoort tot een selecte groep advocaten die ook als bijzondere curator optreedt.

Meer weten?

Chantal van Olst is volledig gespecialiseerd in familierecht en heeft ruime ervaring op dit gebied.