Familierecht​

Ondertoezichtstelling / Uithuisplaatsing

De Raad voor de Kinderbescherming kan de Rechtbank vragen uw kind onder toezicht te stellen of uit huis te plaatsen wanneer zij van mening zijn dat dit in het belang van het kind is. De Jeugdbescherming kan vervolgens telkens een verlenging hiervan vragen indien zij dit in het belang van het kind achten. Het kan zo zijn dat u als ouder deze maatregel juist niet in het belang van uw kind vindt.

Als ouder kan het lastig zijn om zelfstandig op te komen tegen de Raad voor de Kinderbescherming of de Jeugdbescherming. Ouders voelen zich vaak niet gehoord. U kunt zich dan ook in een situatie bevinden waarin u het gevoel heeft dat door de instanties naar uw mening over wat het beste is voor uw kind niet wordt geluisterd. In die situaties kan Mr. Chantal van Olst uitkomst bieden. Zij stond al vele ouders bij in een procedure tegen Jeugdbescherming en/of De Raad voor de Kinderbescherming. Zij zorgt ervoor dat uw mening op een juiste manier wordt gehoord door de rechter met al vele malen het resultaat dat kinderen worden terug geplaatst bij hun ouders en/of een ondertoezichtstelling wordt opgeheven. Het belang van het kind blijft daarbij uiteraard altijd centraal staan. Door haar ervaring kan zij u goed begeleiden tijdens het traject en informeren over de beste stappen die u kunt ondernemen. Ook wanneer u het wel eens bent met een deel van de verzoeken van Jeugdbescherming en/of De Raad voor de Kinderbescherming kan het goed zijn begeleid te worden in deze periode.

Mr. Chantal van Olst zorgt ervoor dat de situatie voor u helder blijft, u wordt gehoord door de Jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming en de rechter en dat juridisch alles op juiste wijze verloopt. Neemt u gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor om u te laten informeren over de mogelijkheden.

Meer weten?

Chantal van Olst is volledig gespecialiseerd in familierecht en heeft ruime ervaring op dit gebied.